codziennie

dzielimy się
dobrem

Co robimy?

Fundacja Dzielnia wspiera ludzi, którym trudno jest poradzić sobie w dzisiejszej niełatwej rzeczywistości. W świecie szybkiej zmiany, wszechobecnych technologii i nieustającego pędu wszystkich za wszystkim.

Sprzeciwiamy się społecznemu wykluczeniu kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu: bo ktoś jest inny, bo ktoś jest stary, niepełnosprawny lub biedny. Stworzyliśmy tę fundację właśnie po to, by nikt nie został sam.

Gdzie działamy?

Realizujemy projekty aktywizujące seniorów oraz wspierające osoby ubogie. Prowadzimy sklepy socjalne – wspieramy najbardziej potrzebujących, ale też przeciwdziałamy marnowaniu żywności. Bliska jest nam idea zero waste. Organizujemy wydarzenia integrujące różne grupy społeczne. Wywodzimy się ze Zduńskiej Woli, a działamy na terenie całego województwa łódzkiego.
„Zapraszam do dzielenia się dobrem. Do wspólnego działania, do pracy wolontariackiej.
Zachęcam do współpracy przedsiębiorców.”
Małgorzata Frach
prezeska zarządu fundacji

Działanie

przeciwdziałamy marnowaniu żywności

 

Integracja

integrujemy ludzi między sobą i wokół dobrych idei

 

Inspiracja

wspieramy seniorów i inspirujemy ich do aktywnego życia

Wsparcie

pomagamy w przezwyciężaniu samotności

 

PARTNERZY FUNDACJI